آموزش پژوهی

آموزش‌پژوهی یک گروه آموزشی و پژوهشی مستقل است که تحت نظارت  دکتر محمد نیرو اداره می‌گردد. هدف اصلی مجموعه خدمت در عرصه تعلیم و تربیت برای رشد و بالندگی مدارس ایران اسلامی و ارتقای دانش، بینش، کنش و تعهد معلمان این مرز و بوم مقدس است.

محصولات آموزشی

فروش ویژه 490000 تومان

بسته معلم حرفه ای پساکرونا مهارت پداگوژی

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/25 مرحله

فروش ویژه 490000 تومان

بسته معلم حرفه ای پساکرونا مهارت تکنولوژی

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/29 مرحله

قیمت دوره 180000تومان

دوره ستارگان ریاضی پایه ششم

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/13 مرحله

قیمت دوره 180000تومان

دوره ستارگان ریاضی پایه پنجم

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/13 مرحله

قیمت دوره 180000تومان

دوره ستارگان ریاضی پایه چهارم

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/13 مرحله

قیمت دوره 180000تومان

دوره ستارگان ریاضی پایه سوم

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/13 مرحله

قیمت دوره 180000تومان

دوره ستارگان ریاضی پایه دوم

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/14 مرحله

قیمت دوره 180000تومان

دوره ستارگان ریاضی پایه اول

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/13 مرحله

195000 تومان

دوره برنامه ریزی و مدیریت زمان

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/26 مرحله

288،000 تومان

بسته نوروزی تکنوگوژی

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/28 مرحله

975000 تومان

بسته آموزش آنلاین و لایو حرفه‌ای همراه با نرم افزار vmix

ابزاری که مدارس و معلمان پیشرو می توانند کلاس ها یا نشست های خود را به طور حرفه ای جذاب و متفاوت کنند.

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/19 مرحله


اسکرول به بالا